หนทางสู่ความสำเร็จ ถอดรหัสกลไกการทำเงิน

หนทางสู่ความสำเร็จ ถอดรหัสกลไกการทำเงิน PICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดกำไรไม่รู้จบ แกะรอยหนทางสู่ความสำเร็จ ถอดรหัสกลไกการทำเงินของบริษัทชั้นนำของโลก ด้วย "แผนภาพ PICTO"

เครื่องมือทรงอานุภาพที่จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างของธุรกิจได้อย่างถึงแก่น เข้าใจหนทางทำเงินได้อย่างถ่องแท้ จากรูปแบบโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจเดิมหรือคิดหาไอเดียธุรกิจใหม่ ให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่เก็บเกี่ยวกำไรได้ไม่รู้จบ ผลงานของ "ซาโตรุ อิตาบาชิ" แปลโดย "ประวัติ เพียรเจริญ" จัดพิมพ์โดย "สำนักพิมพ์ ส.ส.ท."


"PICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดกำไรไม่รู้จบ" เป็นหนังสือที่กล่าวถึงวิธีการมองโมเดลธุรกิจ หรือกลไกในการทำเงินที่สร้างรายได้หรือทำกำไรให้ธุรกิจหรือกิจการ ด้วยแผนภาพ PICTO ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และนำเสนอโมเดลธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก รวมทั้งยังเป็นตัวช่วยในการคิดหาไอเดียใหม่ ๆ หรือต่อยอดไอเดียทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรของกิจการ เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ ตอนที่ 1 กล่าวถึง กลไกในการทำกำไรหรือที่มาของรายได้ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ, ความหมาย วิธีวาด กฎพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึง และประโยชน์ของแผนภาพ PICTO รวมถึง โมเดลธุรกิจมาตรฐานทั้ง 8 แบบ ส่วนตอนที่ 2 สอนวิธีคิดหาไอเดียทางธุรกิจเพื่อต่อยอดความคิดอย่างเป็นระบบด้วยวิธีแบบต่าง ๆ และหลักการคิดหาไอเดียทางธุรกิจในการนำไปปฏิบัติจริง, วิธีคิดเชิงไดอะแกรมหรือการปรับเปลี่ยนดัดแปลงโมเดลธุรกิจเดิม, วิธีคิดเชิงอุปมาหรือการเปรียบเทียบโมเดลธุรกิจอื่นกับของตน แล้วนำมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้หรือแก้ไขจุดบอดของธุรกิจ และหลักการคัดกรองไอเดียทางธุรกิจที่เหมาะสม เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่นำเสนอธุรกิจใหม่ ผู้วางแผนธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์หรือรับผิดชอบงานขาย รวมถึงผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจโดยทั่วไป ซี่งโมเดลธุรกิจที่ท่านคิดได้ อาจปฏิวัติวงการหรือเปิดศักราชใหม่ของการทำธุรกิจเลยทีเดียว.
ที่มา เดลินิวส์

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์